Reservegetal


Er zijn nog vrije getallen beschikbaar. Mocht je mee willen spelen met een van de vrije getallen, dan kan je je aanmelden bij Marian den Hertog. Deelname kost € 0,50 per getal.